ما را دنبال کنید:

روش تدریس علوم تجربی پایه چهارم ابتدائی- 91200404

(5 رأی)
28,800 تومان 40% تخفیف 48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
روش تدریس علوم تجربی پایه چهارم ابتدائی- 91200404

شرح

عنوان دوره

بررسی،تحلیل وروش تدریس « علوم تجربی»  پایه چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

کد LTMS

91200404

مدت مصوب (ساعت)

32

 

نحوه ارزیابی دوره

    مشاهده محتوا (کلیپها): 15 از 100

    آزمون مستمر 25 از 100

    آزمون کلی : 60 از 100

  حداقل نمره قبولی در دوره: 60 از 100

ثبت دوره در سامانه LTMS

درصورت قبولی و تطابق با رشته شغلی درسامانه LTMS ثبت خواهد شد.

رشته شغلی

آموزگاری(101)

پست سازمانی

,آموزگار(1010),آموزگار استثنایی(1564),آموزگار مدارس ایران درخارج ازكشور(1415),آموزگارتلفیقی(8338),آموزگارجسمی حركتی(8341),آموزگارچندمعلولیتی(8340),آموزگاردانش آموزان بانیازهای ویژه(6412),رئیس آموزگار عشایری(6097),كفیل آموزگار(5008),مدیرآموزگار(1506),مدیرآموزگاردبستان دانش آموزان بانیازهای ویژه(4509),مدیرآموزگارعشایری سیار(6317),معاون آموزگار(13004),معاون آموزگار سیار عشایری(13017),معلم راهنما(1547),معلم راهنمای ارشد(6432),معلم راهنمای ارشد(مدیرطرح پراكنده )(6450),معلم راهنمای روستایی(6304),معلم راهنمای روستایی وعشایری(1560),معلم راهنمای طرح پراكنده(1548),معلم راهنمای عشایر سیار(1559),مدیر-آموزگار مدارس عشایری(13938),آموزگار مدارس عشایری(13923)

گروه تدریس

همه گروههای تدریس

رشته تدریس

همه رشته های تدریس

مقطع

همه مقاطع

پایه تحصیلی

همه پایه ها

مدارک

همه مدارک

اهداف

·         فلسفه واهداف كلي درس را دردوره تحصيلي ابتدايي توضيح دهد

·         رويكردهاوجهت گيري هاي برنامه ريزي درس راتوضيح دهد

·         مفاهيم ، تعاريف واصطلاحات علمي درس راتشريح كند

·         رويكردهاي ياددهي -يادگيري وارزشيابي متناسب هرفصل راشناسايي كند

·         فعاليت هاي آموزشي يا آزمايشي وكارگاهي هرموضوع درسي راسازمان دهي كند

·         هريك ازمباحث علمي درس راتجزيه وتحليل كند

·         درآموزش درس ازفناوري اطلاعات و ارتباطات ()استفاده كند

 

 

سرفصل دوره

 

·         بررسي ، تحليل وروش تدريس علوم تجربي

·         فلسفه و اهداف كلي درس

·         رويكردها وجهت گيري هاي برنامه درسي وسازماندهي محتواي درس دردوره تحصيلي متوسطه وملاك هاي انتخاب محتوا وسازماندهي آن

·         عناوين وسرفصل هاي محتواي علمي درس

·         توالي وتناوب سرفصل هادردوره تحصيلي مربوط

·         اهداف ؛مفاهيم ؛ تعاريف واصطلاحات علمي درس

·         رويكردهاي متناسب ياددهي يادگيري وارزشيابي هرموضوع درسي

·         فعاليت هاي آموزشي ، آزمايشي وكارگاهي هرموضوع درسي

·         مواد، وسايل ومنابع آموزشي متناسب باموضوع

·         تلفيق فناوري اطلاعات وارتباطات درآموزش درس

نوع آموزش

اختیاری

محتوای آموزشی
  • مدت: 32 ساعت
  • موسسه، نهاد: چکاوه دانش و فن
  • موضوع: تخصصی شغلی، فرایند محور
  • زبان: فارسی

مدرس

image

آیدا اکبری اولقی

دکترا