ما را دنبال کنید:

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

(4 رأی)
21,600 تومان 40% تخفیف 36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

شرح

عنوان دوره

سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

کد LTMS

91400717

مدت مصوب (ساعت)

24

 

 

 

 

نحوه ارزیابی دوره

         مشاهده محتوا (کلیپها): 15 از 100

         آزمون مستمر 10 از 100

         پاسخ تشریحی به پرسش استاد دوره در تالار گفتگو: 20 از 100

          تکلیف دوره: 15 از 100 

         آزمون کلی : 40 از 100

  گزینه ارسال تکلیف و شرکت در تالارهای گفتگو در محتوای دوره قرار دارد و تا قبل از شرکت در آزمون کلی می بایست انجام شوند.

حداقل نمره قبولی در دوره: 60 از 100

ثبت دوره در سامانه LTMS

درصورت قبولی و تطابق با رشته شغلی درسامانه LTMS ثبت خواهد شد.

رشته شغلی

كارشناس امورفوق برنامه(124),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132),كارشناس امور آموزشی(194),مربی امورآموزشی(169),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),كاردان امورآموزشی(1169),مسئول امورآموزشی(1167),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949),کارکنان غیر انتفاعی(9100),حق التدریس بگیر(9200),كارشناس تحلیل گر سیستم(823)

پست سازمانی

همه پست ها

گروه تدریس

همه گروههای تدریس

رشته تدریس

همه رشته های تدریس

مقطع

همه مقاطع

پایه تحصیلی

همه پایه ها

مدارک

همه مدارک

اهداف

·         تعريف؛ اهميت و ضرورت سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را توضيح دهد

·         انواع آزمون ها را از ديدگاههاي مختلف شرح دهد

·         انواع مقياس هاي اندازه گيري را با يكديگرمقايسه نمايد

·         كاربرد نتايج تفسيرو تحليل امتحانات را دربهبود كيفيت آموزشی توضيح دهد

 

 

سرفصل دوره

 

·         سنجش وارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

·         تعريف ؛ اهميت وضرورت سنجش و ارزشيابي ازپيشرفت تحصيلي

·         مفهوم سنجش ؛ اندازه گيري وارزشيابي ومقايسه بين آنها

·         مقياس هاي اندازه گيري

·         مقايسه مقياس هاي اندازه گيري بايكديگر

·         مقياس پيوسته وگسسته

·         انواع آزمون هاباتوجه به چگونگي تهيه آنها

·         معلم ساخته ؛ ويژگي ها و كاربرد آن

·         استاندارد ويژگي ها وكاربردآن

·         انواع آزمون ازديدگاه هدف

·         ورودي -تكويني -پاياني

نوع آموزش

غیر حضوری

محتوای آموزشی
  • مدت: 24 ساعت
  • موسسه، نهاد: چکاوه دانش و فن
  • موضوع: تخصصی شغلی، فرایند محور
  • زبان: فارسی

مدرس

image

احمد باصری

دکترا