ما را دنبال کنید:
احمد باصری

دکترا

احمد باصری

سوابق

  • دکتری سنجش از دانشگاه امام حسین علیه السلام
  • مدرس دوره های سنجش و اندازه گیری و روان سنجی
  • عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه امام حسین علیه السلام

دوره های احمد باصری