ما را دنبال کنید:
آیدا اکبری اولقی

دکترا

آیدا اکبری اولقی

سوابق

  • - تدریس تمامی دروس (مرتبط با رشته تحصیلی) سر فصل های دانشگاه فرهنگیان
  • - مصاحبه ،کنترل و برنامه ریزی نیروی انسانی
  • - طراحی آموزشی و راهبردهای تدریس
  • - و....

افتخارات

  • - كسب عنوان نخبگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • - کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در کارشناسی ارشد

دوره های آیدا اکبری اولقی