ما را دنبال کنید:

روان شناسی رشد دوره کودکی

(5 رأی)
14,400 تومان 40% تخفیف 24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
روان شناسی رشد دوره کودکی

شرح

 

کد LTMS

91400524

نام استاد

خانم فرشته کولانی

مدت مصوب (ساعت)

24

ثبت دوره در سامانه LTMS

درصورت دارابودن شرایط ثبت دوره، نمرات در سامانه LTMS ثبت خواهد شد.

رشته شغلی

ناظر و راهنمای امور آموزشی (1173)، آموزگاری(101)، مربی امور تربیتی مقطع ابتدایی(104)، مربی امور تربیتی مقطع راهنمائی و متوسطه (105)، مربی امور تربیتی (107)، مدیریت واحد آموزشی (120)، مراقب بهداشت(950)، مربی بهداشت مدارس (405)

اهداف

·    مفهوم ؛اهداف واهميت روان شناسي رشدكودك راتوضيح دهد

·    ويژگي هاي خاص ؛مفاهيم اساسي ومراحل رشددوره كودكي راشرح دهد

·    عوامل موثروجنبه هاي رشددوره كودكي راتبيين كند

·    تفاوت دختران وپسران درطول دوره رشدكودكي راتشخيص دهد

·    روش هاي مطالعه رشدكودك رابيان كند

 

 

 

سرفصل دوره

 

·  روانشناسي رشددوره كودكي

·  مفهوم ؛اهداف واهميت روانشناسي رشدكودك

·  تعريف وانواع دوره هاي رشدكودكي

· دوره اول كودكي (2-6سالگي )دوره دوم كودكي (6-21سالگي )

·  نيازهاي بنيادي كودكان

·  ويژگي هاي خاص ؛مفاهيم اساسي ومراحل هريك ازانواع رشددر

·  دوره هاي كودكي جسمي حركتي شناختي (ذهن )گويايي اجتماعي

·  عاطفي اخلاقي نقش جنسي وتفاوت جنسي

·  عوامل موثروجنبه هاي مختلف هريك ازانواع رشد در دوره كودكي

·  تفاوت هاي دختران وپسران درطول دوره رشدكودكي

 

نوع آموزش

                          غیر حضوری

 

محتوای آموزشی
  • مدت: 24 ساعت
  • موسسه، نهاد: چکاوه دانش و فن
  • موضوع: تخصصی شغلی
  • زبان: فارسی

مدرس

image

فرشته کولانی

لیسانس