ما را دنبال کنید:
فرشته کولانی

لیسانس

فرشته کولانی

سوابق

  • - ارزیاب اداره آموزش و پرورش
  • - ارزیاب مراکز و اموزشگاهها توسط اداره کل
  • - مدیریت مرکز اختلال یادگیری

افتخارات

  • - دریافت بیش از 100 تقدیر نامه منطقه ای ، اداره کل و وزارت اموزش و پرورش
  • - دریافت تقدیر نامه از سازمان مدیریت ایران
  • - عنوان کار آفرین نمونه
  • - چهره ماندگار شهر

دوره های فرشته کولانی