ما را دنبال کنید:
مصطفی جانقلی

فوق لیسانس

مصطفی جانقلی

سوابق

 • مدرس دوره های:
 • - اخلاق حرفه ای
 • - مدیریت پایه، تکمیلی، مالی و بودجه
 • - مدیریت استراتژیک
 • - مهارت های زندگی اجتماعی
 • - روزنامه نگاری
 • - و...

افتخارات

 • - نامزد جایزه بین المللی یونیسف 2000 ایتالیا در زمینه حمایت از کودکان
 • - دریافت جایزه مدل موفق توانمند سازی معولین ضایعه نخاعی در بم
 • - موسس و عضو هیات مدیره انجمن همیاران سبز تهران
 • - تحسین شده سازمان یونسکو برای اجرای طرح کانون های یادگیری
 • - و...

دوره های مصطفی جانقلی