ما را دنبال کنید:
مهدی نامداری پژمان

دکترا

مهدی نامداری پژمان

سوابق

  • -برگزاری دوره نقش فعالیت های خانوادگی و فردی در عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006)
  • - بررسی مبانی نظری و عملیاتی توسعه مشارکت در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف (سند جامع مشارکت) در دفتر توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش
  • - آسيب‌شناسي فرايند جذب و انتخاب معلم در آموزش وپرورش و ارائه توصيه‌هاي سياستي براي بهينه‌سازي اين فرايند در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
  • - تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی راهنمایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی و مدل تحلیل عناصر مریل در پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان
  • و.....

افتخارات

  • - مدیرکل اداره کل نشر و اطلاع رسانی علمی دانشگاه فرهنگیان
  • - مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان
  • - مرکز سنجش شایستگی های حرفه ای منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان
  • و.....

دوره های مهدی نامداری پژمان