ما را دنبال کنید:
ابراهیم هداوند میرزایی

فوق لیسانس

ابراهیم هداوند میرزایی

سوابق

  • - تدریس در مراکز تربیت معلم زیبنیه و مفتح شهرری و شهید چمران
  • - تدریس درمراکز ضمن خدمت پاکدشت ، پیشوا ورامین ، جواد اباد ، رباط کریم ، شهریار ، رود هن ، منطقه 3 تهران و استان های خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ،قزوین ، مازندران و گرگان
  • - تدریس کتاب فارسی دوم – سوم وششم ابتدایی و فارسی هفتم و هشتم و نهم و دهم در دوره کشوری
  • - و ....

افتخارات

  • -داور جشنواره ی داستان نویسی و شعر شهر تهران
  • - عضو کار گروه زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  • - داور کتاب های رشد
  • -داور جشنواره خوارزمی در استان
  • -و ....

دوره های ابراهیم هداوند میرزایی