ما را دنبال کنید:
سیدمصطفی  طباطبایی

فوق لیسانس

سیدمصطفی طباطبایی

سوابق

  • - تدریس روش تدریس فارسی ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان، روان شناسی زبان فارسی، بررسی کتب فارسی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، مثنوی مولوی، تاریخ زبان فارسی، قرآن وحدیث در ادب فارسی، تاریخ ادبیات ایران، دستور زبان فارسی، عروض و قافیه در مراکز شهید محمد منتظری ،شهید مفتح ،زینبیه پیشوا
  • - تدریس دروس فوق در دانشگاههای پیام نور ورامین و آزاد اسلامی شهرری

دوره های سیدمصطفی طباطبایی