ما را دنبال کنید:
علیرضا رئیسی امجد

فوق لیسانس

علیرضا رئیسی امجد

سوابق

  • کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
  • مدرس کشوری فارسی و ریاضیات
  • ۳۲ سال سابقه آموزشی
  • همکار با مولفین گروه ریاضی و ادبیات دفتر تالیف
  • سرگروه آموزشی معلمان و معلم راهنما- مولف کتب کمک آموزشی- دریافت تشویق نامه از وزیر آموزش و پرورش جهت ارائه یک تجربه ناب -دریافت تشویق نامه از معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتب درسی- دریافت تشویق نامه از رئیس آموزش و پرورش استان هرمزگان جهت کسب عنوان نفر برگزیده در جشنواره الگوی تدریس استان هرمزگان

دوره های علیرضا رئیسی امجد