ما را دنبال کنید:
یوسف مهدوی نسب

دکترا

یوسف مهدوی نسب

سوابق

  • تدریس دروس تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای علامه طباطبایی و سیدجمال الدین اسدآبادی
  • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت

دوره های یوسف مهدوی نسب