ما را دنبال کنید:
احمد قیومی

دکترا

احمد قیومی

سوابق

  • دکترای مدیریت،مدرس دوره های MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دبیر کل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو ،مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی سراج و ...

دوره های احمد قیومی