ما را دنبال کنید:
حمید رضازاده گلی

دکترا

حمید رضازاده گلی

سوابق

  • دکترای برنامه ریزی آموزشی،
  • رئیس اداره برنامه ریزی درسی وزارت جهاد سازندگی، مدیر برنامه ریزی آموزشی موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت معادن و فلزات، معاون آموزشی اداره کل آموزش وزارت مسکن و شهرسازی.

افتخارات

  • افتخارات 1

دوره های حمید رضازاده گلی