ما را دنبال کنید:
داریوش حسین پور

فوق لیسانس

داریوش حسین پور

سوابق

  • مشاور و مدرس دوره طبقه بندی مشاغل کارکنان در سازمان های دولتی و شرکت های مختلف خصوصی

دوره های داریوش حسین پور