ما را دنبال کنید:
رضا بازرگان

دکترا

رضا بازرگان

سوابق

  • مدرس دوره های روان شناسی و مهارت های زندگی در ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی
  • رایزن علمی فرهنگی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری استان تهران
  • سخنران برنامه های روان شناسی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره های رضا بازرگان