ما را دنبال کنید:
محمد پویان

فوق لیسانس

محمد پویان

توضیحات 1

سوابق

  • سر مدرس موسسه DNVGL نروژ،
  • بنیان گذار دوره روش های نوین آموزش در ایران،
  • مدرس دوره های روش های نوین تدریس برای سازمان آموزش پرورش اهواز و بوشهر و ....
  • مشاور و مدرس دوره های روش های نوین آموزش از سال ۱۳۸۴ تاکنون در سازمان های مختلف دولتی و خصوصی

افتخارات

  • افتخارات 1

دوره های محمد پویان