ما را دنبال کنید:
سپیده  کبیری

فوق لیسانس

سپیده کبیری

سوابق

  • - مدرس کارگاه قدرت باور برای همكاران
  • - راهنما طرح جابربن حیان
  • - مجری درس پژوهي با عنوان بهبود توانايي تفسیر و تشخیص ربط از نشانه يه در درس املاء
  • - و ...

افتخارات

  • - كسب عنوان نخبگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • - کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در کارشناسی ارشد

دوره های سپیده کبیری