فراگیران گرامی

دوره های پیشنهادی

ابزار و تجهیزات آموزشی علوم و ریاضی (پایه ابتدایی)
(99506855)
اطلاعات دوره

مدت دوره 32:00:00

تعداد ویدئوها 44

نظرات 75

میانگین امتیازات: ۴.۴۹ از 1838 رای
شیوه تدریس مدرس
بیان مدرس
جزوه آموزشی
کیفیت ویدئو و صدا
89.8 %
اساتید برجسته علوم و ریاضی
درباره مدرس

- خانم دکتر آسیه معمار: برگزار کننده کارگاه های آموزشی : 6پایه ، علوم و ارزشیابی توصیفی ، فارسی و روش های نوین تدریس - سرگروه آموزشی معلمان و معلم راهنما و پیش دبستانی استان و ناظر 19منطقه آموزشی شهر تهران- مدرس کشوری در مراکز تربیت معلم نسیبه و شهدای مکه و چمران و روش های نوین تدریس
- آقای عیسی وطن دوست:برگزارکننده کارگاه های فعال علوم در سطح استانی و کشور- برگزار کننده کارگاه های طرح جابربن حیان- همکاری با مولفین دفتر تالیف- شرکت در جلسات اعتباربخشی به کتب درسی دفتر تالیف

نام مدرس