فراگیران گرامی

دوره های پیشنهادی

تولید و کاربرد ابزارهای آموزشی
(91400805)
اطلاعات دوره

مدت دوره 32:00:00

تعداد ویدئوها 25

نظرات 2

میانگین امتیازات: ۴.۰۱ از 132 رای
شیوه تدریس مدرس
بیان مدرس
جزوه آموزشی
کیفیت ویدئو و صدا
80.2 %
دکتر مصطفی قادری
درباره مدرس

- تدریس دوره ارزشیابی دوره های آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد
- تدریس اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی درمقطع کارشناسی ارشد
- تدریس آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی درمقطع کارشناسی ارشد
- تدریس مبانی فلسفی تربیت اسلامی در مقطع دکتری
- تدریس مطالعات تطبیقی در برنامه درسی در مقطع دکتری

نام مدرس