فراگیران گرامی

دوره های پیشنهادی

تیم سازی و شیوه های کار گروهی
(91401507)
اطلاعات دوره

مدت دوره 06:00:00

تعداد ویدئوها 1

نظرات 140

میانگین امتیازات: ۴.۳۷ از 151 رای
شیوه تدریس مدرس
بیان مدرس
جزوه آموزشی
کیفیت ویدئو و صدا
87.4 %
دکتر سید محمدرضا توحیدی
درباره مدرس

برگزاری دوره آموزش معلمان کشور
برگزاری دوره های آموزشی مدیران مدارس
برگزاری دوره های آموزش سند تحول به معلمان و مدیران کشور
محیط شناسی آموزشی داخلی و خارجی (عمان، افغانستان، فیلیپین)
برگزاری آموزش برای معلمان شیعه مدارس فیلیپین

نام مدرس